Xu hướng quảng cáo

Doanh nghiệp nên tiếp thị theo những hình thức nào, sử dụng những kênh truyền thông nào? Theo Janet Attard, sáng lập trang web BusinessKnowHow, tác giả của cuốn Business Know-How: An Operational Guide For Home-Based and Micro-Sized Businesses (tạm dịch: Cẩm nang dành cho các doanh nghiệp gia đình và các doanh nghiệp siêu nhỏ có ngân sách hạn chế), doanh nghiệp nên đi theo ba xu hướng Khách hàng luôn được “kết nối” (internet).Theo Attard, xu hướng này thật ra là một mối lo cho các doanh nghiệp nhỏ. Cho dù doanh nghiệp là một công ty nhỏ mang tính…
Chat with me