Bảng hiệu bằng tôn

Bảng hiệu tôn

Công ty Quảng cáo Hưng Minh Anh là đơn vị thi công bảng hiệu cho các Cửa hàng, Đại lý của Công ty CP TM&SX Tôn Tân Phước Khanh

Mặt bảng hiệu được sử dụng chính bằng tôn (là sản phẩm của công ty Tôn Phước Khanh). Nội dung chữ được thi công bằng Alu và uốn nổi

Chat with me